☰ Menu
PUP dla Powiatu Toruńskiego
Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE - DOTACJE VI.2013

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
realizuje projekt
„Moja praca – moja przyszłość”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd prowadzi nabór uzupełniający
wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych z Powiatu Toruńskiego w szczególności
osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz
osób 30 roku życia w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły.
Nabór prowadzony jest od 05.06.2013r. do 11.06.2013r.
Dostępna ilość środków dla 10 osób.

Pierwszeństwo udziału mają bezrobotni, którzy nie korzystali z udziału w projekcie.

Druki dokumentów:

 1.

 wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej    

2.

 regulamin    

3.

 uszczegółowienie do regulaminu    

Załączniki do Wniosku:  

 1.  kalkulacja kosztów stanowiąca załącznik nr 3    
 2.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik 4    

Druki do pobrania: 

 1.  oświadczenie poręczyciela    
 2.  Zaświadczenie o dochodach    
 3.  umowa najmu lokalu użytkowego    
 4.  oświadczenie majątkowe na potrzeby zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika    


Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego,
Ośrodek Zamiejscowy
w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża
tel/ fax. 056 675-15-36/ 056 675-15-13, e-mail:
efs@pupchelmza.pl


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X