Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP dla Powiatu Toruńskiego

Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Poniedziałek 30.03.2015

zaawansowane

Dane adresowe PUP dla PT

UWAGA: W DNIU 01.01.2014 POD ADRESEM:

www.pupdlapowiatutorunskiego.pl

URUCHOMIONA ZOSTAŁA NOWA STRONA URZĘDU.

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Toruńskiego

87-100 Toruń,
ul. Towarowa 4-6

telefon

(056) 662-87-87

Numery wewnętrzne, adresy e-mail:

Sekretariat (56) 662-87-87 - sekretariat.torun@pupchelmza.pl

Poradnictwo i doradca zawodowy (56) 662-87-82 - poradnictwo.torun@pupchelmza.pl

Pośrednictwo pracy - Doradcy Klienta (56) 662-87-75 (56) 662-87-78 (56) 662-87-81 - posrednictwo.torun@pupchelmza.pl

Doradca Klienta Instytucjonalnego - (56) 662-87-80 - eures@pupchelmza.pl

Szkolenia (56) 662-87-84

Rejestracja: (56) 662-87-85

 


 

Ośrodek zamiejscowy

87-140 Chełmża
ul. Św. Jana 18

tel/fax
056/675-35-49; 056/675-47-71

Numery wewnętrzne i adresy e-mail:

Sekretariat - 056 675-15-31 - sekretariat@pupchelmza.pl

Zastępca Dyrektora - 056 675-15-32

FAX - 056 675-15-13

Kierownik referatu instrumentów rynku pracy - 056 675-15-19 - aktywizacja@pupchelmza.pl

Programy EFS - efs@pupchelmza.pl

Roboty Publiczne, Prace interwencyjne - 056 675-15-35 

Koszty dojazdu, dodatki aktywizacyjne, doposażenie stanowiska pracy - 056 675-15-26

Staże - 056 675-15-16

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 056 675-15-36

Główny Księgowy - 056 675-15-38 - finanse@pupchelmza.pl

Księgowość - 056 675-15-11 i 056 675-15-21

Dane statystyczne oraz kierownik referatu usług rynku pracy i rozwoju zasobow ludzkich - 056 675-15-37 - statystyka@pupchelmza.pl

Poradnictwo i doradca zawodowy - 056 675-15-24 - poradnictwo.chelmza@pupchelmza.pl

Doradca Klienta - 056 576-15-30, 056 675-15-25, 056 675-15-27, 056 675-15-39- posrednictwo.chelmza@pupchelmza.pl

Doradca Klienta Instytucjonalnego - 056 675-15-27 posrednictwo.chelmza@pupchelmza.pl

Szkolenia - 056 675-15-17 - szkolenia.chelmza@pupchelmza.pl

Kadry - 056 675-15-20 - kadry@pupchelmza.pl

Kierownik referatu rejestracji i ewidencji świadczeń - 056 675-15-10 - swiadczenia@pupchelmza.pl

Rejestracja - 056 675-15-23

Informatyk - 056 675-15-34 - informatyk@pupchelmza.pl

 


 

Obsługa bezrobotnych gminy Czernikowo

87-640 Czernikowo
ul. Słowackiego 14

tel/fax
(054) 287-55-97;

Numery wewnętrzne i adresy e-mail:

Punkt Obsługi Bezrobotnych: czernikowo@pupchelmza.pl

FAX wew. 33

Poradnictwo i doradca zawodowy, szkolenia wew. 32

Doradca Klienta, rejestracja wew. 31

 


 

UWAGA

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje,

że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną,

która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego,

którego brzmienie jest następujące:

" Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi,

jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Gawroński
(2010-04-20 11:42:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Gawroński
(2014-07-22 10:49:56)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1030239