☰ Menu
PUP dla Powiatu Toruńskiego
Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2014 rok

I. Pozycja w książce kontroli: 1/2014

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Czas trwania kontroli: 10 - 17.03.2014r. (z przerwą w dniach 11, 14, 15 i 16.03.2014r.)

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 do dnia kontroli

Zakres kontroli: 

Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla dyrektorów i pracowników urzędu oraz prawidłowość ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników urzędu pracy.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- Sposób typowania oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje nie jest określony w formie wewnętrznego dokumentu ( np.  w formie zarządzenia, procedury, zbioru zasad) przekazanego do zaznajomienia się i podpisu przez wszystkich pracowników urzędu;

- Opracowane zasady kierowania pracowników PUP na szkolenia opatrzone datą 02.01.2010r. mają charakter bardzo ogólny i określają jedynie w zarysie cel i zasady poszerzania wiedzy przez pracowników. Brak w nich ujęcia szczegółowych zasad uczestnictwa w szkoleniach i innych formach podnoszenia kompetencji zawodowych, wskazujących na istnienie w urzędzie polityki szkoleniowej.  Nie ma m.in. wskazania, w jaki sposób odbywa się organizacja szkoleń w urzędzie i w jaki sposób pracownicy mogą pozyskać wiedzę o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jakie są ograniczenia finansowe czy terytorialne przy wyborze szkolenia oraz jakie jest alternatywne działanie w przypadku, gdy koszt wskazanego szkolenia jest zbyt wysoki.

- Urząd nie sporządza planów szkoleń pracowników na dany rok kalendarzowy, jak również nie dokonuje zbiorczego zestawienia potrzeb szkoleniowych. Nie ma zbiorczej analizy potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu. Powyższe przy jednoczesnym braku określenia zasad planowania szkoleń powoduje brak właściwej diagnostyki potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu. Część pracowników korzysta ze szkoleń co najmniej raz w roku, pozostała część niejednokrotnie ani razu na przestrzeni kilku lat.

- brak dokumentacji poszkoleniowej, tj. ankiet badających poziom satysfakcji  uczestników po szkoleniu, informacji  o odbytym spotkaniu wewnętrznym w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot danego szkolenia oraz listy osób uczestniczących. Powyższe nie pozwala na dokonanie oceny przydatności danego szkolenia w zakresie tematyki, miejsca oraz trenera.

- Przyjęte w urzędzie zasady korzystania z ofert szkoleniowych napływających z zewnątrz w tematyce innej niż określonej przez jednostki szkolące i najczęściej ogranicza się do przeszkolenia  1-3 pracowników.

 

II. Pozycja w książce kontroli: 2/2014

Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Czas trwania kontroli: 01 - 03.07.2014r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 - 31.03.2014

Zakres kontroli: 

Kontrola realizacji projektu „Efektywny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

- Kontroli dokumentacji  dotyczącej realizacji projektu - ścieżka audytu.

- Kontroli kwalifikowalności personelu projekt u- zarządzenie projektem.

- Kontroli działań informacyjno-promocyjnych.

- Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.

- Kontroli rozliczeń finansowych.

- Kontroli wskaźników monitoringowych - postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów)

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III. Pozycja w książce kontroli: 3/2014

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 17.07 - 06.08.2014r.

Okres objęty kontrolą: rok 2013

Zakres kontroli: 

- Kontrola zgodności pisemnej "oceny kontroli zarządczej" 

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X