☰ Menu
PUP dla Powiatu Toruńskiego
Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry i ewidencje

1) Rejestr wniosków i umów- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

2) Rejestr wniosków o zwrot kosztów przejazdu.

3) Rejestr wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

4) Rejestr wydawanych decyzji dot. dodatku aktywizacyjnego.

5) Rejestr wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

6) Rejestr wniosków o zwrot kosztów zakwaterowania.

7) Rejestr wniosków ze środków  PFRON dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

8) Rejestr wniosków dot. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27.05.2014r.

9) Rejestr wniosków o prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie wspierane.

10) Rejestr formularzy rekrutacyjnych działalności gospodarczej.

11) Rejestr wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

12) Rejestr nienależnie pobranych świadczeń.

13) Rejestr zaświadczeń wydanych pracownikom.

14) Rejestr pism wychodzących do komorników.

15) Rejestr wydanych zaświadczeń Rp- 7.

16) Rejestr osób bezrobotnych.

17) Rejestr odwołań.

18) Rejestr umów i wniosków stażowych.

19) Rejestr porad grupowych.

20) Rejestr porad indywidualnych.

21)Rejestr szkoleń grupowych.

22) Rejestr szkoleń indywidualnych.

23) Rejestr ofert pracy.

24) Rejestr umów

25) Rejestr pracowników.

26) Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

27) Rejestr zamówień publicznych.

28) Ewidencja środków trwałych.

29) Rejestr skarg i wniosków.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X